پرینتر استوک

پرینتر استوک دبی شارجه

تهیه و ارسال انواع پرینتر های استوک به صورت عمده و تکی.

پرینتر استوک اچ پی

تمام پرینتر ها به صورت تک تک تست شده و با شرط سلامت تحویل می گردند.

به طور معمول پرینتر ها از نظر ظاهری نیز کاملا مشابه نو هستند.

پرینتر در سایزهای مختلف شامل کوچک برای کارهای شخصی و شرکتهای کوچک، متوسط برای شرکتها و گروه های کاری متوسط و بزرگ جهت امور سازمانی ارائه می شوند.

پرینتر های لیزری در دو نوع سیاه و سفید و رنگی موجود هستند. آپشن های مختلف از قبیل فیدر، دوپلکس، شبکه و … برای پرینترها وجود دارد.

Hp LaserJet M507
Hp LaserJet M570dn

Hp LaserJet M426fdw

Hp LaserJet Pro 400 M401dne

 

Efficiently source and dispatch a wide range of stock printers, both in bulk and individually. Each printer undergoes rigorous individual testing and is shipped in optimal working condition.

Our printers boast a pristine appearance, nearly indistinguishable from brand-new models. We offer a diverse range of sizes to cater to various needs, from compact options suitable for personal use and small businesses to medium-sized units designed for companies and workgroups. Additionally, we provide larger models suited for organizational requirements.

Our selection of laser printers includes both black and white and color options, with various features such as feeders, duplex printing, and network connectivity, ensuring you can find the ideal printer for your specific needs.

Эффективно закупайте и отправляйте широкий ассортимент стандартных принтеров как оптом, так и по отдельности. Каждый принтер проходит тщательное индивидуальное тестирование и поставляется в оптимальном рабочем состоянии.

Наши принтеры имеют безупречный внешний вид, практически неотличимый от совершенно новых моделей. Мы предлагаем широкий диапазон размеров для удовлетворения различных потребностей: от компактных вариантов, подходящих для личного использования и малого бизнеса, до устройств среднего размера, предназначенных для компаний и рабочих групп. Кроме того, мы предоставляем более крупные модели, соответствующие организационным требованиям.

В нашем ассортименте лазерных принтеров есть как черно-белые, так и цветные варианты с различными функциями, такими как устройства подачи, двусторонняя печать и возможность подключения к сети, что позволяет вам найти идеальный принтер для ваших конкретных потребностей.

پرینتر استوک دبی شارجه

سفارش کالا: